Eventuell flytt av utbildningar till webben

Med anledning av det nya Coronaviruset undersöker vi möjligheten att genomföra delar eller hela utbildningar digitalt.

Vi följer de rekommendationer som ansvariga myndigheter har tagit fram kring Coronaviruset. Men eventuella digitala utbildningar kan dock innebära att det kanske inte går att resonera med föreläsarna om dina patientfall på samma sätt som vid en fysisk träff.

Om du inte kan delta på grund av att din mottagning eller arbetsplats går upp i stabsläge återbetalar vi din kursavgift. Detsamma gäller om din arbetsplats till följd av den rådande situationen har en ökad belastning. 

Har du själv har symtom från över luftvägarna ska du avstå från att komma till utbildningen (om den inte genomförs digitalt) - vi behöver alla samarbeta för att inte sprida smitta. Även då återbetalar vi din avgift. 

Texten uppdateras så snart vi vet mer, men kontakta gärna kursansvarig om du har frågor!

Publicerad 2020-03-12