Ny studie: Barn som överlevt tortyr

Forskningsprojektet ”Barn som överlevt tortyr” uppmärksammar i en unik litteraturstudie att även barn och unga utsätts för tortyr. Trots att barnen ofta lider av ohälsa och skador, frågar vuxenvärlden sällan vad de har upplevt.

Det kan innebära att barnen varken får rehabiliteringen de behöver eller den upprättelse de förtjänar som brottsoffer.

Forskningsprojektet drivs av Röda Korsets behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Uppsala och genomförs via Röda Korsets kompetenscenter för tortyr- och krigsskaderehabilitering, ett samarbete med Röda Korsets Högskola.

Llitteraturstudien, som utgör den första delen i det treåriga projektet, sammanställer forskning från 80 vetenskapliga artiklar, inklusive rapporter och vårdprogram.

– Få av dem handlar enbart om tortyr, och få uppmärksammar de allra yngsta barnen, trots att vi vet att de inte är undantagna från våldsutsatthet. Bland annat för att barn i vissa fall torteras för att krämma och såra andra, säger Catarina Nahlén Bose som är ansvarig forskare i projektet och lektor vid Röda Korsets Högskola. 

Nu ska projektet, utifrån fynden i litteraturstudien, revidera rutinerna på Röda Korsets behandlingscenter när det gäller screening, behandling och dokumentation för barn. Erfarenheterna kommer delas med andra vårdgivare i Sverige, och andra som möter barnen, exempelvis i skolan.

Läs mer och ladda ner rapporten 

Publicerad 2023-12-15