Året som gått

På Transkulturellt Centrum minns vi 2018 som ett utbildningsår som innehöll många tunga men viktiga ämnen, som vår workshop om suicidbedömning av barn eller utbildningarna om tortyrskador.

Vi har också producerat mycket material - bland annat har vi uppdaterat vårt studiehäfte och  tagit fram en film, som utifrån ett patientperspektiv beskriver oron att söka psykiatrisk vård. Två särskilda kompetenssatsningar för psykiatri och primärvården har löpt under året tillsammans med en ny satsning på tandvård, glädjande nog med fullsatta rum.

Som vanligt har våra hälsokommunikatörer arbetat hårt och 2019 blir de extra tillgängliga då alla kommuner i Stockholms län kan boka in hälsokommunikation, både till kommunens nyanlända och den egna personalen, när de vill arbeta med frågor som berör migranters och flyktingars situation och hälsa.

Nu blickar vi framåt mot ett nytt minnesvärt år, då vi bland annat kommer fira centrets 20-års jubileum.