Inställd - After Work 19 september

Ny minimilagstiftning kring asyl. Hur ser det ut i vardagen, i Stockholm just nu? Får patienten den vård hen har rätt till?

Vård till asylsökande, nyanlända och papperslösa ingår i vad ett landsting skall erbjuda.

Välkommen att lyssna till information och vittnesmål om dagsläget i länet. Madelaine Seidlitz, jurist, svenska sektionen Amnesty International beskriver de nya förutsättningarna som gäller kring asyl i Sverige. Dessutom har du chansen att lyssna på Sandra Dolietis, sjuksköterska vid Röda Korsets Vårdförmedling om hennes erfarenheter samt ta del av vad representanter från Läkare i Världen har att berätta om vad de ser i sin verksamhet.

Vi står för något att dricka samt en ”mack-buffet”, serveras från kl.16.30.

Vidare specificerat program kommer på vår webbplats.

Lokal: Transkulturellt Centrum
Tid: kl 17-20 (servering från 16.30)
Anmälan: Senast 12/9, bindande men går att föra över på annan person
Kostnad: 100:-
Kontaktperson: ann.johansson-olsson@sll.se, tel 123 486 76