Högskoleutbildning om migration och psykisk ohälsa

Arbetar du med nyanlända flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem till en bättre hälsa? Det här är en uppdragsutbildning i samarbete med Karolinska Institutet och ger 7,5 högskolepoäng.

Kursen ger bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar dina möjligheter till god samverkan med både individer och olika huvudmän. Användbar för dig som arbetar i psykiatrin, primärvården, kommun eller på Arbetsförmedlingen.

Det här får du

Ett brett spektrum av ämnen -  du lär dig mer om alltifrån flyktens påverkan på hälsan, hur trauma uppstår, svenska lagar och regler kring asylprocessen till mötet med familj och nätverk. Du tillgodogör dig utbildningen genom föreläsningar och relevant kurslitteratur. 

Ur innehållet:

  • Kunskap om lagar och regler som styr mottagandet av asylsökande
  • Samband mellan migration och hälsa
  • Identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
  • Effekterna av trauma och hur det ska bemötas
  • Patienters och anhörigas perspektiv


Schemalagda kursdagar: 22-26 oktober och 15-16 november

Anmälan och mer om utbildningen (Sista anmälningsdatum 1 oktober)