10 år av hälsokommunikation

De senaste två åren har antalet hälsokommunikatörer fördubblats i Sverige. Detta var en av de många frågor som hälsokommunikatörer från olika delar av landet diskuterade på ett 10-årsjubileum för hälsokommunikatörerna i Östergötland nyligen.

Hälsokommunikatörerna i Östergötland är en del av Flyktingmedicinskt Centrum i Norrköping.  2007 startade de sin verksamhet och den 11 maj bjöd de in kollegorna från Stockholm, Göteborg och Jönköping till sitt 10års- jubileum!

Hälsokommunikatörer och medarbetare inom fyra landsting/regioner hade en välfylld dag med erfarenhetsutbyte kring hälsokommunikation.

Flyktingmedicinskt centrum i Norrköping består av tre delar:
Kris- och traumamottagning
Medicinsk mottagning för nyanlända
och
Hälsokommunikatörer

För drygt tio år sedan började de sin verksamhet med hälsokommunikation som till en början erbjöds på arabiska, somaliska, bosniska, kroatiska och serbiska. Emira Hasanov är enhetschef för hälsokommunikatörerna i Östergötland och arbetade själv som hälsokommunikatör i bosniska när Flyktingmedicinskt centrum startade sin verksamhet. Hon betonar att det är viktigt att ”normalisera” och ha en öppen dialog om de känslor som uppstår hos många nyanlända.
 – Vi betonar detta med goda matvanor, sömn och fysisk aktivitet - det vill säga vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.  Allt det är väldigt viktigt för hälsan och underlättar integrationen. Men nedstämdhet och oro gör det svårare för många att leva hälsosamt och motionera.    

Emira menar att man här kan stötta de nyanlända genom att ”normalisera” känslorna och ge stöd genom att säga:
 – Det är helt naturligt att du känner dig nedstämd, du har gått igenom mycket. Det du upplever nu är en naturlig del av integrationsprocessen.

Stockholm startade 2010

Haibe Hussein är koordinator för hälskommunikatörerna i Stockholms läns landsting. Han understryker hur viktigt det är att hälsokommunikatörerna har relevant yrkesbakgrund inom vård eller folkhälsa. 

Jönköping och Göteborg

På plats fanns även Atanas Petkovski, folkhälsoutvecklare i Region Jönköping och Lina Gustin som är regional samordnare för hälso- och sjukvårdsfrågor för nyanlända och asylsökande i VGR, Västra Götalandsregionen. Till stora delar är innehållet med folkhälsa, information om vården och egenvård gemensamt med upplägget i Stockholm och Östergötland.  

Bland hälsokommunikatörerna på plats fanns Ato Farah som arbetar som hälsokommunikatör i somaliska i Norrköping. Ato menar att hälsokommunikation för nyanlända är ett element som underlättar integration i Sverige.

Han poängterar att just dialog-formen på hemspråk i utbildningen är en framgångsfaktor.
 – Eftersom vi själva har gått igenom migrationsprocessen, blir det inte ett ”ovanifrån-perspektiv”.  Ato ler och tänker på sin mamma som kom till Sverige för många år sedan.
 – Tänk om hon hade fått en sådan introduktion!

På bilden: Ato Farah, hälsokommunikatör.