Vi fyller 20 år

Den 6 september firar vi ett arbete med fokus att stötta vårdpersonal och erbjuda dem verktyg i patientmötet med flyktingar, migranter och asylsökande.

Under tjugo år har centret utbildat medarbetare i vården, i alltifrån rätten till vård för asylsökande och papperslösa och ensamkommande barns villkor, till vikten av kulturkänslig diagnostik och hur man kan identifiera trauma På centret finns också support i form av rådgivning, konsultation, handledning och nätverksträffar.

- Mötet mellan personal och patienter i det mångkulturella Stockholm innebär både utmaningar och utvecklingsmöjligheter, säger Sofie Bäärnhielm, sektionschef för Transkulturellt Centrum. Här får du stöd i utmaningarna och hjälp att utvecklas i din yrkesroll. 

Sedan nio år erbjuder centret även hälsokommunikation riktad till migranter och flyktingar i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Ett nytt uppdrag för centret är att främja hälsosamma vanor och förebygga övervikt och fetma hos gravida, barn och föräldrar inom samma målgrupp.

Så här firar vi 20-årsjubileet

Vi bjuder vi in till en heldag med föreläsningar, seminarier och mingel. Till exempel kommer professor Laurence Kirmayer från McGill University i Montreal, Canada, för att tala om “Cultural consultation: Lessons for person-centred mental health care”.

Några av de seminarier du kan lyssna till:

  • Psykiatrisk vård av utrikesfödda och deras barn jämfört med svenskfödda – finns det skillnader och i så fall varför?

 

  • Kulturformuleringens väg in i klinisk praxis
  • Konsultation som stöd för det goda vårdmötet med migranter

  • Visst går det att ge bra vård med tolk

  • Hur mår våra barn i utsatta områden?

Hela programmet finns här

-  Anmäl dig redan nu och säkra din plats den 6 september - då berättar vi om våra erfarenheter från de första 20 åren och vilka visioner vi har för framtiden, säger Sofie Bäärnhielm.