Vårens utbildningsprogram är här

Välkommen till oss i vår - det kan ge dig bättre möjligheter att stödja människor med migrationsbakgrund till god hälsa.

Föreläsningsserien om rasism i vården är tillbaka med nya ämnen och föreläsare. Detsamma gäller lunhföreläsningarna, som handlar om vårdbarriärer hur de kan brytas. Övriga, tio-talet, utbildningar tar bland annat upp övervikt och ätstörningar hos personer med migrationsbakgrund, medicinsk antropologi och personcentrerad vård. 

Här finns också två olika webbutbildningar med flera startdatum och sex nätverksträffar. På vårens traumakonferens har vi fokus på NET, narrativ exponeringsterapi.

Alla utbildningar och nätverksträffar

Ladda ner utbildningsprommet som pdf