Webbinarium: Regionala vårdinsatser för tortyrskadade

Personer som överlevt tortyr är vanligt förekommande i Sverige och svensk sjukvård. Orsaken till att de söker vård blir dock ofta oupptäckt, trots att det är avgörande för att få rätt bemötande och behandling.

För att bidra till vårdpersonalens kompetens och en ökad förmåga att upptäcka tortyrskador har vi, tillsammans med medarbetare i sju andra regioner, SKR och Röda Korset gjort en vägledning som stöd i arbetet.

Vägledningen beskriver exempelvis när och hur du kan ställa frågor om tortyr, hur du får patienten att känna sig trygg, vikten av att skriva intyg om tortyrskador och hur du kodar diagnosen i patientjournalen.

Var med när vi presenterar den nya vägledningen och våra erfarenheter av möten med tortyrutsatta patienter.

Målgrupp: Personal i hälso-, sjuk- och tandvård
Tid: 1 februari, kl 14–15
Plats: Digitalt via Teams
Kostnad: Kostnadsfritt.
Sista anmälningsdag: 29 januari

Länk till anmälan

Webbinariet är ett samarbete med Region Skåne, Region Kalmar, Region Östergötland, Västra Götalandsregionen, Region Sörmland, Region Västmanland, Region Norrbotten, Transkulturellt Centrum och Svenska Röda Korset.

Publicerad 2024-01-19