Webbinarium: Ett år med covid-19

Under pandemins första år har målet om jämlik hälsa ställts inför prövningar, där vi sett hur människor med olika bakgrund och förutsättningar drabbats olika hårt. Det är tema för ett webbinarium 15 januari.

Här lyfter Transkulturellt Centrum tillsammans med The Global Village (stiftelsen bakom Järvaveckan) och Smittskydd Stockholm den betydelse livsvillkor, kommunikation och bemötande kan ha för vården av covid-19-patienter.

Webbinariet inleds med presentationer av:

  • Smittskydd Stockholm
  • Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)
  • Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm
  • Sjukhusläkare
  • The Global Village 

Därefter följer panelsamtal med presentatörerna ovan - som också svarar på dina frågor:

  • Ahmed Abdirahaman, vd, stiftelsen The Global Village
  • Maria Albin, professor, CAMM
  • Representanter från hälso- och sjukvårdförvaltningen

Det här kan du förvänta dig: Inblick i vårdens erfarenheter under pandemin och Region Stockholms smittskyddsarbete och vaccinationsstrategi.

Länk till anmälan: Fredag 15 januari, kl 13-15