Vi söker en enhetschef för vårt folkhälsoarbete

Utöver att ge stöd och utbildning till vårdpersonal har vi ett folkhälsouppdrag: Att på olika sätt verka för jämlik vård och hjälpa människor med migrantbakgrund till en bättre hälsa.

Den nya enhetschefen ska ansvara för centrets folkhälsoarbete, med tio medarbetare inom områdena hälsokommunikation, hälsoinformation och hälsofrämjande insatser för barnfamiljer. I uppdraget ingår personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.

Läs mer om tjänsten och ansök senast 27 november

Hälsokommunikation
Föreläsningar om hälsa och levnadsvanor för nyanlända och andra med migrantbakgrund på deras eget språk.

Hälsofrämjande insatser till barnfamiljer
Kultur- och språkanpassat stöd till gravida och barnfamiljer för en mer hälsosam vardag, vilket ska förebygga övervikt och fetma.

Hälsoinformation
Flerspråkiga hälsoinformatörer möter allmänheten på plats i närområdet för att prata om hälsa, levnadsvanor och hur sjukvården i Region Stockholm fungerar.

Publicerad 2022-11-07