Våga se - En vägledning för stöd, vård och skydd av flickor och kvinnor som är eller riskerar att bli könsstympade

Vägledningen, utgiven av Länsstyrelsen Östergötland, vänder sig till alla som arbetar med barn och unga. Inom förskola, skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, polis och den idéburna sektorn kan man möta flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning, eller som riskerar att bli könsstympade.

Syftet är att:

  1. Förmedla kunskap om könsstympning av flickor och kvinnor
  2. Uppmärksamma de flickor och kvinnor som har utsatts för könsstympning samt de som är i riskzonen för att utsättas för könsstympning
  3. Lyfta fram svårigheter och möjligheter i arbetet mot könsstympning
  4. Vägleda hur man som yrkesverksam kan prata om könsstympning
  5. Tydliggöra myndigheters och yrkesverksammas ansvar i arbetet mot könsstympning
  6. Bidra till den idéburna sektorns arbete mot könsstympning
  7. Lyfta fram berörda barns och ungdomars perspektiv