Vad är psykosocialt stöd till flyktingar och hur gör jag?

Det var fokus för dagens utbildning, och svaret är att psykosocialt stöd kan vara alltifrån att använda pysselböcker tillsammans med flyktingbarn till att motivera deras föräldrar till psykologisk behandling.

Personer som flytt från krig och katastrofer behöver ofta stöd - praktiskt i vardagen men också psykologiskt. Man behöver inte alltid tänka att personen blivit sjuk av de traumatiska upplevelserna, utan ofta handlar det om normala reaktioner på en onormal situation.

Ett forskningsfält på frammarsch handlar just om psykosocialt stöd till katastrofdrabbade personer. Fokus för den här utbildningen är praktiska erfarenheter av att erbjuda psykosocialt stöd.

- Psykosocialt stöd handlar om att göra vardagen så normal som möjligt, säger Najwa Kallass, sakkunnig inom psykosocialt stöd. Till exempel om ett boende kan välja att laga middagen tillsammans i stället för att få mat via catering - välj det senare som är en normal vardaglig aktivitet.

Hjälp att stärka de egna resurserna

Deltagarna på utbildningen möter flyktingar, kanske på en psykiatrisk specialistmottagning, på ett boende eller på vårdcentralen, och de behöver verktyg för att kunna stärka sina patienters eller klienters egna resurser att hantera svårigheter. För att kunna ge ett fullgott stöd behöver yrkespersoner i olika verksamheter dessutom samverka med varandra. 

- Vi kan inte uträtta mirakel, säger Najwa Kallass, men att till exempel kunna förmedla kontakter till rätt instanser är ett viktigt stöd för någon som är ny i Sverige.

 

Några av dagens föreläsare:

  • Najwa Kallass, sakkunnig inom området psykosocialt stöd
  • Emma Envall, Röda Korsets Center för torterade flyktingar
  • Helena Wihlborg, projektet Baba som stöttar ensamkommande ungdomar
  • Jenny Gustafsson, Läkare utan gränser