Vårdpersonal lär sig identifiera och dokumentera tortyrskador

Under ledning av internationella experter fick primärvårds- och psykiatripersonal fördjupa sig i ett viktigt men också känsligt och svårmanövrerat område.Var tredje asylsökande har varit utsatt för tortyr. De är brottsoffer med starka vårdrättigheter, till exempel att få sina skador - kroppsliga som psykiatriska - utredda och dokumenterade. Men för att överhuvudtaget kunna identifiera dessa patienter krävs att det finns rätt kompetens i vården.

- Vi behöver bli bättre på att identifiera tortyröverlevare, ge behandling och rehabilitering och också dokumentera skadorna, säger Frida Johansson Metso, leg. psykolog på Transkulturellt Centrum. 

Dokumentation av internationell standard

Höll i utbildningen gjorde dr Lilla Hárdi från Ungern och dr Djordje Alempijevic från Serbien. Båda tillhör båda organisationen IRCT (International Rehabilitation Council for torture victims) och den rättsmedicinska expertgrupp som dokumenterar tortyrskador över hela världen.

Utbildningen var en tre dagars fördjupning om tortyrens konsekvenser, med fokus på dokumentation och hur man anpassar sitt bemötande och sin psykiatriska behandling till torterade patienter.

Tidigare i höst arrangerade vi basutbildningen där vårdpersonal lärde sig känna igen de vanligatste tortyrskadorna och fick grundläggande kunskap att dokumentera dem.

  - Dokumentationen är mycket viktig också för att brottsoffren senare ska kunna vittna i internationella brottsmålsdomstolen om de brott som begåtts mot dem, till exempel i Assads fängelser i Syrien, säger Frida Johansson Metso.