Utbildning i transkulturell psykiatri - migration, psykisk ohälsa och trauma, 7,5 hp

Arbetar du med nyanlända flyktingar och vill förbättra dina möjligheter att stödja dem till en bättre hälsa? Det här en kurs för dig som är anställd inom psykiatri, primärvård, kommun eller på Arbetsförmedlingen.

Den ger dig bred, tvärdisciplinär kunskap om transkulturell psykiatri och förbättrar dina möjligheter till fortsatt samverkan mellan individer och olika huvudmän.

Kursen är en uppdragsutbildning från Karolinska Instutet och ger 7,5 högskolepoäng. Schemalagda kursdagar är 14-18 oktober och 14-15 november.

Efter utbildningen ska du ha fått ökad kompetens att möta nyanlända flyktingar och stödja dem till en bättre hälsa. Du kommer att behärska verktyget kulturformuleringsintervjun som underlättar ditt bemötande i mångkulturella miljöer.

Kursen ska även leda till att du:

  • Kan identifiera psykisk ohälsa och känna till kulturella variationer av hälsa
  • Se samband mellan postmigrationsfaktorer och hälsa samt vikten av psykosocialt stöd
  • Förstår effekterna av, och bemötande gentemot, personer som utsatts för traumatiska händelser
  • Fördjupar din kunskap om tortyrskador och dess konsekvenser, såsom smärta och funktionsvariationer
  • Fördjupar dina kunskaper om hälsobehov hos barn och ungdomar i migration
  • Förstår lagar och regler som styr mottagandet av kvotflyktingar, asylsökande och skyddsbehövande samt olika aktörers roller, inklusive vad för vård som finns för.

Läs mer och anmäl dig här