"Tusen gånger bättre på att möta flyktingar sedan 2016"

Över tusen medarbetare från Stockholmspsykiatrin har deltagit i kompetensutvecklingsprogrammet ”Flykt, exil och trauma”  sedan starten i september 2016. Projektet avslutades i veckan.

- Vi är glada att så många har haft möjlighet att få ta del av de här utbildningarna, säger Frida Johansson Metso, leg psykolog och projektledare för Flykt, exil och traumaprogrammet.

Kompetensutvecklingsprogrammet kom till efter den historiska flyktingsituationen år 2015, då psykiatripersonalen efterfrågade mer kunskap för att bli bättre på  att möta dem som lämnat krigets Syrien och traumatiserats svårt.

- Att ha fått vara med och bidra till en positiv insats för krigsskadade flyktingar under de här ovanliga åren i svensk historia har varit en ynnest som både arbets- och styrgrupp och jag själv upplevt som viktig och meningsfull, säger Frida Johansson Metso. 

Utbildning med både bredd och djup

Under dessa dryga två år har det hållits 24 breda utbildningar som gett psykiatripersonalen grundläggande kunskaper om flyktingpatienters speciella livssituation och hur den påverkar psykisk hälsa. De 19 spetsiga och fördjupande utbildningar som genomförts har haft fokus på risker för suicid i asylprocessen, ensamkommande ungas situation, dissociationsproblematik, nya forskningsrön kring exponeringsbehandling, papperslösa i psykiatrin och äldre med försenad PTSD.

Vad händer nu?

Transkulturellt Centrum, kunskapscentret för all vårdpersonal när det gäller  frågor kring patienter med migrant- och flyktingbakgrund, kommer att plocka upp några av inslagen från kompetensutvecklingsprogrammet i det ordinarie utbildningsutbudet. Till exempel kommer den uppskattade introduktionsföreläsningen, riktad till nyanställda och personer som inte arbetat med flyktingar tidigare, att hållas den 26:e mars, och då är både personal från psykiatrin och primärvården välkommen.

- Även om antalet asylsökande nu är historiskt lågt får inte kompetensen kring patientgruppen försvinna. Oavsett hur många eller få de är har de rätt att mötas av en kompetent flyktingvänlig vård, säger Frida Johansson Metso.