Transkulturellt Centrum medverkar i stort forskningsprojekt om nyanlända barns psykiska hälsa

Professor Christina Dalman och medarbetare vid Karolinska institutet har beviljats 24,9 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att genomföra projektet.

Bakgrunden till projektet är de siffror som tyder på att nyanlända barn är underrepresenterade i första linjens psykiatri i Stockholm. 

- Det här projektet handlar om att öka tillgängligheten och utveckla tidiga behandlingsinsatser, säger Karima Assel, barn- och ungdomspsykiater på Transkulturellt Centrum, och medlem i forskargruppen.

Projektet heter "Tidiga insatser vid psykisk ohälsa - Hur kan barriärer till vård överbryggas för nyanlända barn och unga?” Sofie Bäärnhielm, docent och sektionsschef för Transkulturellt Centrum, kommer att handleda den kvalitativa delen av projektet.

Projektets två faser

Den första fasen har fokus på att kartlägga hur barriärerna ser ut och öka tillgängligheten. Detta kommer att göras via analyser av registerdata,
fokusgruppsintervjuer och en folkhälsointervention. I den andra fasen kommer effekten av flera olika behandlingsinsatser att utvärderas.