Träffa Larios!

Larios Malki är läkare från Syrien och arbetar som hälsokommunikatör hos oss på Transkulturellt Centrum. Efter en intensivkurs i svenska kombinerat med extrajobb i en pressbyrå fick han jobb som hälsokommunikatör. Allt inom loppet av två år.

 – När jag träffar kursdeltagare känner jag att min egen erfarenhet kan ge hopp till andra nyanlända.

Drömmen om att bli läkare, helst ögonläkare, vaknade tidigt hos Larios som var en ambitiös och duktig elev i sin hemstad Qamishli i norra Syrien. Betygen var höga – men inte tillräckligt höga för att komma in på läkarutbildningen i Syrien.

 –  Därför valde jag att istället utbilda mig i Armenien där jag pluggade i sju år – med ett inledande studieår i ryska.

2011 blev Larios klar med utbildningen och åkte tillbaka till Syrien och började arbeta på ett stort ptivatsjukhus i hemstaden Qamishli. Då bröt kriget ut och Larios beskriver omtumlande dagar fyllda av total rädsla och skräck. Han såg ingen annan utväg än att lämna landet.  Hans föräldrar och två av hans tre systrar fanns redan i Sverige där pappan hade fått arbe

 – Det var ett totalt katastrofläge som jag aldrig kommer att glömma. 

Kom till Sverige 2014

Men i väntan på att få tillstånd att resa till Sverige åkte Larios tillbaka till Armenien för att göra sin ST (specialistutbildning) inom oftalmologi.2014, när han nästan var klar med utbilningen, kom beskedet om att han kunde resa till Sverige och återförenas med sin familj.

Larios förstod att om han skulle kunna börja arbeta som läkare i Sverige var det nödvändigt att lära sig språket så snabbt som möjligt.
 – Jag gick på SFA medicin – en intensivutbildning för utländska läkare, tandläkare, sjuksköterskor och apotekare. Nivån var hög med många hemuppgifter.

Efter fyra-fem månader hade han fått ett bra ordförråd men behövde praktisk övning.

 -  I Södertälje där jag bor kan det vara svårt att få praktisk övning i att prata svenska eftersom vi är så många där med andra modersmål. 

Extrajobb på Pressbyrån

Men en ny dörr öppnades genom ett jobb i en pressbyrå på Kungsholmen i Stockholm. 

 – Jag gick in i några affärer och sökte extrajobb – trots att min talade svenska då var ganska begränsad. Efter några försök fick jag napp i en pressbyrå!

Affärsägaren blev litet rörd när Larios, på stapplande svenska, berättade om sig själv och att han behövde få ett jobb där han kunde öva sin svenska.

 – I början var det svårt - nästan alla kunder var svenskar. Men kunderna var hjälpsamma och ville uppmuntra mig! Jag lärde mig även mycket om den svenska kulturen genom alla kundkontakter. 

Hälsokommunikatör

Efter avslutad intensivkurs i svenska blev Larios tipsad om att det behövdes fler hälsokommunikatörer hos oss på Transkulturellt Centrum och i oktober 2016 började han arbeta här. Han ser jobbet som ett sätt att lära sig mycket om svensk sjukvård och folkhälsa – något han kommer att ha stor nytta av när han senare börjar arbeta som läkare.

I sin roll som hälsokommunikatör träffar Larios grupper med nyanlända ute på SFI-skolor. Den så kallade samhällsorienteringen inleds med en hälsovecka då Larios eller någon av hans kollegor pratar om ämnen som livsstil, psykisk ohälsa, stress, sömn, föräldraskap och sexuell hälsa. De informerar även om hur den svenska vården är uppbyggd och vart man kan vända sig för att söka hjälp. 

Posttraumatisk stress

Larios träffar väldigt många syrier i grupperna och ser det som en stor fördel att han kan dela med sig av sina egna färska erfarenheter:

 – Alldeles nyligen var det ju jag som tog del av samma undervisning som jag nu själv ger ut. De syriska deltagarna tror nog, när det ser mig, att jag är etablerad här sedan länge. Jag känner att jag får deltagarnas förtroende när jag berättar att alldeles nyligen var jag precis i deras situation.

Larios berättar att det bland många nyanlända finns ett starkt motstånd mot att prata om depression eller ångest och att det i vissa länder finns ett svårt stigma kring det.

 –  Men jag betonar för deltagarna att de inte ska hålla inne med smärtan utan att det hjälper att prata om det. De brukar också förstå det när jag förklarar att i Sverige är det ”ok” och helt acceptabelt att söka psykiatrisk hjälp.

Larios berättar att många personer som han träffar bär med sig starkt traumatiska minnen från kriget och lider av så kallad PTSD - posttraumatiskt stressyndrom.

  –  Många jagas av plågsamma minnen och har extrema sömnsvårigheter. Ofta kan jag till exempel hänvisa dem till Röda Korsets center för krigs- och tortyrskadade i Stockholm. 

Oro kring föräldraskap

Ett annat ämne som väcker många frågor är föräldraskap.  
 – Ibland har deltagarna hört ett helt felaktigt rykte om att i Sverige får inte föräldrar säga ifrån till sina barn och att myndigheterna kan omhänderta barnen utan orsak.

Även här får Larios ge en mer sann och balanserad bild som lugnar deltagarna. 

Ger hopp

Larios känner att han gör stor nytta i sitt jobb som hälsokommunikatör och berättar om en ung man som snabbt fick nytt hopp och ny energi efter undervisningen. Pojkens pappa tackade Larios med orden:

 – Först tyckte min son att allting kändes helt hopplöst men nu säger han att han vill kämpa och plugga och att han tror på framtiden!

 
Av Lucienne Fredriksson