Psykisk hälsa hos nyanlända

Konferens 6/10: Vad vet vi? Vad kan vi göra? Hälsosamtal – hur gör vi bättre för fler? Psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända migranter - Ett kunskapsunderlag för primärvården

och mycket mer ... På Piperska Muren i Stockholm 6/10 kl 9-16

Program/anmälan som pdf