Riktlinjer för transkulturell psykiatri ska underlätta mötet i vården

Under en vanlig arbetsdag kan personal i psykiatrin möta patienter med olika kulturella bakgrunder. Nu finns riktlinjer som ett stöd i arbetet och vid utmaningar av olika slag.

                                                                                                                      Foto: Nanna Sundblad

En av utmaningarna för vårdpersonal kan vara att patienten inte talar svenska och heller inte känner till vad psykiatrisk vård är.

Sofie Bäärnheielm,  överläkare inom psykiatri och chef vid Transkulturellt centrum i Stockholm, har varit med och tagit fram de nya riktlinjerna för transkulturell psykiatri.

- Vi har sett att vårdpersonal har behov av riktlinjer som vägledning i deras arbete med patienter som har annan kulturell bakgrund, säger Sofie Bäärnhielm. Riktlinjerna ska ses som ett kunskapstöd för dem.

Riktlinjer med ett brett innehåll

De nya riktlinjerna omfattar 21 olika kapitel. Här presenteras bland annat erfarenheter av psykoterapi för människor med flyktingbakgrund, varvat med tips om hur man arbetar med tolk, tillsammans med information om konkreta skillnader vid läkemedelsbehandling och ensamkommande som blir unga vuxna.

Riktlinjerna går också igenom olika diagnoser, med särskild betoning på posttraumatisk stress, men även suicidbedömning.

Riktlinjerna vänder sig i första hand till personal inom vuxen- och äldrepsykiatrin, men även BUP och primärvård. De har tagits fram av Svensk psykiatrisk förening med Sofie Bäärnhielm som huvudansvarig.

Transkulturell psykatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling. 

Intervju med Sofie Bäärnhielm i P4 Stockholm

Medförfattare till boken är: 

 • Karima Assel, barn- och ungdomspsykiatriker
 • Kerstin Bergh Johannesson, psykolog
 • Leif Bertilsson, professoremeritus
 • Elis Envall, socionom
 • Anna-Clara Hollander, psykolog
 • Ingvar Karlsson, docent
 • Lena Nylander, psykiater
 • Farzad Pazad, psykolog
 • Björn Ramel, barn- och ungdomspsykiater
 • Maria Sundvall, psykiater
 • Hans Peter Søndergaard, docent