Nu kan även de som saknar person- eller samordningsnummer få vaccinationsbevis

Från 17 januari kan de som fått sina vaccinationer registrerade på reservnummer kontakta vården i den region där de vaccinerades och få ett vaccinationsbevis.

Region Stockholm har förberett en kundtjänst som från måndag hjälper dem som saknar person- eller samordningsnummer att få vaccinationsbeviset covidbevis. Kundtjänsten verifierar deras vaccinationer och informerar sedan E-hälsomyndigheten som utfärdar vaccinationsbevisen.

Eftersom den här gruppens vaccinationer varit registrerade på reservnummer har E-hälsomyndigheten inte kunnat utfärda bevis – reservnumren går inte att koppla till en specifik individ.

Den som vill beställa ett vaccinbevis måste vara minst 16 år och ha vaccinerat sig i Stockholm. Om någon tagit vaccindoserna i olika län ska hen kontakta regionen där hen fick den senaste dosen. Vaccinbeviset postas som rekommenderat brev, och det behövs en legitimation som är godkänd av PostNord för att kunna hämta ut det.

Information om kundtjänsten publiceras på Covidbevis - 1177 Vårdguiden.