Ny handbok "Möta barn på flykt"

Från Unicef med barnläkaren Lars H Gustavsson som huvudförfattare: Möta barn på flykt Enkel handbok för alla. Läs mer och ladda ner rapporten.

En bok för dig som möter barn på flykt - engagerad medmänniska, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare, volontär knuten till en organisation, kyrka eller annat trossamfund, personal vid ett boende, anställd inom förskolan, skolan eller hälso- och sjukvården eller studerande vid en utbildning för arbete med barn.

Ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter, med ett förhållningssättet är att se varje enskilt barn.

Utgiven: 2016