För ST-läkare: Metis-kurs i transkulturell psykiatri

Nu kan du lära mer om varför, och på vilket sätt, kulturella aspekter är betydelsefulla inom psykiatrin, och hur du uppmärksammar dem i din kliniska vardag. Ansökan är öppen till och med 1 oktober.

"Engagerade lärare, ett viktigt ämne och oväntade infallsvinklar" – det är några röster från tidigare deltagare.

22 januari–15 april är det dags för nästa Metis-kurs i transkulturell psykiatri, som Transkulturellt Centrum håller för ST-läkare. Här ingår bland annat:

  • Asyl-, flykting- och traumapsykiatri
  • Etiskt förhållningssätt
  • Kliniska arbetsmetoder i den mångkulturella vården
  • Hur flyktingmottagning, lagar och konventioner fungerar
  • Aktuellt inom området migration och asylmottagande

– Vi tar också upp kommunikationen mellan psykiater och patient, säger Mattias Strand som är kursansvarig, och hur vårt bemötande kan leda framåt.

Kursen berör även socialpsykiatri, som ger en förståelse för hur sociala strukturer och kulturer påverkar uppkomst, vidmakthållande och behandling av psykiska problem.

En Metis-kurs omfattar en veckas arbetstid (40 timmar), här fördelad i tre avsnitt:
1. Självstudier (arbetstid tolv timmar) i fyra veckor 
2. Fysiskt kursmöte i Stockholm 6-8 mars 
3. Examinationsuppgift (arbetstid fyra timmar), deadline fyra veckor efter mötet

– Utbildningen fokuserar på det vi vet är kliniskt relevant för ST-läkare, säger Mattias Strand, samtidigt som den tar ett helhetsgrepp på ämnet transkulturell psykiatri.

Länk till mer information och anmälan