Med hela världen som arena

Om sjuksköterskeyrket och arbetet på Transkulturellt Centrum med Anne Johansson-Olsson - intervju i Omvårdnadsmagasinet

En sammanfattning av intervjun i senaste numret av Omvårdnasmagasinet kan du läsa här. Den fullständiga texten finns i papperstidningen.