Konferens: Från vanmakt till styrka

Konferensen vänder sig till dig som i ditt arbete inom vården möter traumatiserade flyktingar. Den går av stapeln i norska Stavanger 6-7 juni nästa år.

Det är Transkulturelt senter i Stavanger och stiftelsen Psykiatrisk Opplysning som bjuder in till denna nordiska konferens på tema "Fra avmakt til styrke".

Konferensen är tänkt som en plats där man delar de erfarenheter och utmaningar som arbetet med traumatiserade flyktingar i olika åldrar kan innebära. 

Mer om konferensen