Jubileum med plats för kunskap och inspiration

Transkulturellt Centrums 20-årsjubileum firades med föreläsningar, seminarier, paneldiskussion och mingel på Lustikulla konferens tillsammans med 150 gäster.

Gästerna med olika yrkesbakgrunder kom från verksamheter som bland annat BUP, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet och Flyktingsmedicinskt Centrum. På plats fanns också representanter från kommuner och andra regioner.

Tolv seminarier att välja bland

Seminarierna tog upp ämnen som "Konsultation som stöd för det goda vårdmötet med migranter”, ”Kulturformuleringens väg in i klinisk praxis”, ”Visst går det att ge bra vård med tolk” och "Inkludering - hur gör man och vad är vinsterna?"

- Jag är så fylld av inspiration och stärkt i min tro på det personcentrerade mötet inom vården, sa Helene Trymander, läkare på Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne. Att få kunskap om asylsökandes rätt till tandvård och vårdpersonalens uppgift att informera om detta var en ögonöppnare!

Och jubileet var tänkt just för detta - ett tillfälle att inhämta ny kunskap, få inspiration i det egna arbetet, men också träffa andra yrkesmänniskor för erfarenhetsutbyte.

- Jag anmälde mig till den här dagen eftersom jag tidigare gått 7,5 hp-kursen i transkulturell psykiatri och önskade vidareutbildning - så tack för en välorganiserad och givande dag, sa Louise Löwenfeldt, jobb- och utbildningsexpert i Nacka kommun.

Från dåtid till framtid

Jubileet bjöd också på en inblick i centrets resa från ett litet kunskapscenter i transkulturell psykiatri på Beckomberga sjukhus till vad det är i dag - ett breddat verksamhetsområde där det transkulturella perspektivet lyfts även i primärvård, barnhälsovård, tandvård och barn- och ungdomspsykiatri. Den här resan kunde gästerna ta del av via några av dagens seminarier, men också genom en film speciellt framtagen för jubileet och som sammanfattar centrets arbete från då till nu.

Men lika viktigt är det framtida arbetet och därför hade gästerna möjlighet att ge förslag på vad centret borde inrikta sig på de kommande 20 åren, som till exempel nå fler yrkesområden inom vården och att ge vårdpersonal – inte bara utbildning – utan också tid och stöd att närma sig patienters subjektiva verklighet.

- För framtiden tror jag även att området "Racism awareness training" är ett viktigt fokusområde, sa Inger-Johanne Larsson, socionom, Mångfaldskompassen.