Hälsokommunikation underlättar etablering för nyanlända

Nacka kommun erbjuder alla nyanlända en introduktion i hälsofrämjande levnadsvanor och hur hälso- och sjukvårdssystemet fungerar i Sverige. Hälsokommunikation bidrar till en bra start i Sverige och underlättar etableringen för nyanlända och flyktingar.

 Hälsokommunikation kan erbjudas nyanlända i olika sammanhang, till exempel där personer läser samhällsorientering, gruppboenden för ensamkommande flyktingar samt andra verksamheter där de nyanlända deltar. Hälsokommunikatörerna är särskilt utbildade för att bland annat informera om att hitta rätt i sjuk- och tandvården, migration och hälsa samt levnadsvanor.

Hälsokommunikatörernas kompetens och arbetssätt

Hälsokommunikatörerna är utrikesfödda, har sjukvårdsutbildning och yrkeserfarenhet från Sverige, några även från hemlandet. De använder sig av sina modersmål och kulturkompetens i mötet med flyktingar och nyanlända. Hälsokommunikatörernas arbete utgår alltid från den aktuella gruppens behov och önskemål. Insatsen, som pågår under åtta veckor, planeras tillsammans med hälsokommunikatören. Arbetsmetoderna är i huvudsak motiverande samtal och dialogpedagogik.