Hälsokommunikation ger stor samhällsnytta

Jessica Ericsson är ordförande i beredningen för folkhälsa och psykiatri inom SLL. Under våren deltog hon vid ett utbildningstillfälle i hälsokommunikation för nyanlända i Botkyrka. - Jag fick inblick i nyttan av hälsokommunikation och hur viktig den är för att nyanlända ska kunna ta hand om sin hälsa och sin nya livssituation.

- Jag fick inblick i nyttan av hälsokommunikation och hur viktigt den är för att nyanlända ska kunna ta hand om sin hälsa och sin nya livssituation.

 Jessica Ericsson är även vice ordförande i Södra sjukvårdsstyrelsen och är ofta ute i kommunerna i södra delen av Stockholms län – där hon  lyfter behovet av information kring folkhälsofrågor och hälsokommunikatörerna som ett bra exempel på vilket stöd som är möjligt. 

Botkyrka bra exempel

Botkyrka är ett exempel på en kommun där våra hälsokommunikatörer utbildar nyanlända i folkhälsa. Under våren deltog hon i ett utbildningstillfälle för nyanlända på lätt svenska. Jessica Ericsson beskriver sina intryck.
 - Informationen var nyttig och nog djupare än vad jag hade förväntat mig. Utbildningstillfället ägnades åt frågor kring kost och det blev tydligt hur avgörande ekonomin är för att kunna ha råd att köpa till exempel grönsaker och frukt. Även frågor kring de nyanländas livssituation togs upp under utbildningstillfället –om boende och andra omständigheter som påverkar hälsan.
 - Många av deltagarna uttryckte oro och frustration över långsamma beslutsprocesser och om svårigheter att komma in på arbetsmarknaden.

Fler kommuner

Jessica Ericsson menar att hälsokommunikatörernas jobb verkligen skapar möjligheter för nyanlända att må bättre.
 - Vårt mål är att 75 % av kommunerna inom länet ska vara med i samarbetet med hälsokommunikatörer år 2020.

Jessica Ericsson menar att det finns oändliga möjligheter hos många nyanlända. Hon kommer att arbeta för att fler kommuner får tillgång till hälsokommunikatörer samtidigt som hon vill uppmana de kommuner som redan använder sig av den möjligheten – att använda sina hälsokommunikatörer i ännu högre utsträckning.
 - Bland de nyanlända finns så många duktiga män och kvinnor med stora resurser, användbara erfarenheter och stark vilja!