Beslut om utökad möjlighet till tolk på tigrinja och ryska via 1177

Regional särskild sjukvårdsledning - RSSL - har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal för tolkning i ryska och tigrinja på 1177.

Behovet av hälso- och sjukvårdsrådgivning via telefon till personer som inte talar svenska har ökat med anledning av coronaviruset. I dag finns möjlighet till tolk för personer som talar arabiska, somaliska och persiska. Nu går det snart att  få tolkning på ytterligare två språk, ryska och tigrinja, hos 1177.

Det finns möjlighet till ta fram tolkar för ännu fler språk men för det krävs en analys av behoven - också detta ett uppdrag för hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Insatsperioden för språken ryska och tigrinja ska pågå så länge det finns behov.