När ska asylsökande barn och unga söka stöd från BUP?

Runt många av de barn och unga som under den senaste tiden kommit nya till Sverige finns en stark oro för deras psykiska mående, och många hör av sig till BUP (Barn- och ungdomspsykiatri) eftersom det inte alltid är enkelt att avgöra om det finns ett behov av barnpsykiatrisk vård.

Asylsökande barn och ungdomar har rätt till svensk hälso- och sjukvård. Det gäller även den psykiatriska vård som BUP erbjuder, i de fall de har ett sådant vårdbehov.

De flesta av de som är nyanlända hit till oss är i kris och upplever akut stress, vilket är en helt normal reaktion efter vad de har gått igenom. Akut stress är dock inte detsamma som traumatisering och ska därför inte bemötas och behandlas som ett sådant tillstånd. Det är därför viktigt att skilja på akut stress och det psykiatriska begreppet traumarelaterat tillstånd. BUP ger stöd och behandling till barn och ungdomar med allvarliga traumatiska symtom eller annan barnpsykiatrisk problematik. I andra fall får barn och unga bäst stöd av andra än BUP.

Läs mer på BUP:s webbplats här