Dokumentera somatiska skador

Vikten av läkares kunskap och deras skyldighet att dokumentera tortyrskador framhålls ofta. World Medical Association har upprepat betonat läkarens roll för tortyröverlevare och åtagandet mot FN:s tortyrkonvention, inklusive tilläggsprotokoll.

World Medical Association, en viktig sammanslutning för läkare, rekommenderar sina medlemmar att tillsammans med myndigheter säkerställa torterades rättigheter och bidra till ökad kunskap inom området genom metodutveckling och forskning.

För dig som träffar patienter med smärta finns en uttömmade manual (pdf). Den beskriver en mängd vanliga symtom och visar hur skador och smärta kan vara orsakade av tortyr. Manualen har tagits fram av Dignity, det danska institutet mot tortyr och en av världens mest framstående organisationer inom området. Förutom klinisk verksamhet har institutet även forskningsuppdrag. 

Nästan alla tortyrtekniker har både en somatisk och en psykologisk komponent och det är sällan lämpligt att skilja dem åt. Däremot kan tortyrens konsekvenser dokumenteras på olika sätt, och av olika professioner, beroende på om skadorna är somatiska eller psykologiska.

Tortyrens somatiska komponenter kan inkludera:

  • Trubbigt våld, kanske med tillhyggen.
  • Sparkar, slag, piska. Exempelvis mot fotsulorna (metoden kallas falaka), där fotsulans fettvävnad kan gå i nekros och varje steg bli plågsamt. Undersökning med scintigrafi kan avslöja detta många år efter skadans tillkomst. Slag med båda händerna mot öronen (kallas telefono) kan leda till tinnitus eller brusten trumhinna.

I patientmötet

Be först patienten ta av sig, men gör detta med extra visad hänsyn då tortyr ofta utförs mot nakna personer. Be därför patienten att visa en kroppsdel i taget och i övrigt vara klädd. Gör en helkroppsundersökning, använd smärtteckningar och lämpliga diagnostiska test. Beskriv ärr, märken och skadors utseende, storlek och placering. 

Fotodokumentation

Fotografier är en viktig del i dokumentationen av skador. Tänk på att:

  • Ha patientens uttalade medgivande.
  • Ta foton så tidigt som möjligt i kontakten med patienten.
  • Håll bakgrunden neutral för att underlätta för betraktaren.

Inga somatiska fynd

Allt färre tortyrmetoder lämnar tydliga spår och det är ovanligt att de medicinska fynden är diagnostiska (det vill säga, att de endast kan ha uppstått av en specifik händelse och fullständigt utesluter andra orsaker till patientens skador). Trender i användandet av olika tortyrmetoder innebär också att skador och fynd förändras över tid och mellan länder. Detta kräver att det finns en öppenhet inom vården för att undersöka skador utifrån det patienten berättar.