Dokumentera psykiska tortyrskador

Tortyrens psykologiska konsekvenser är en viktig del av dokumentationen. Här kan en patients påträngande traumaminnen vara ett direkt vittnesmål om svåra händelser.

Alla tortyröverlevare utvecklar inte psykisk ohälsa och många självläker – men det är högre risk att utveckla exempelvis PTSD efter tortyr än efter andra potentiellt traumatiserande händelser.

PTSD kan också debutera med fördröjning. Det är möjligt att så kallad försenad eller sent debuterande PTSD drabbar traumaöverlevare decennier efter tortyren. Därför är det viktigt att vara försiktig att dra slutsatser vid eventuell avsaknad av psykologiska fynd.

Tortyrens psykologiska komponenter

Det finns många olika psykologiska komponenter i tortyr. Här har vi listat några.

  • Skenavrättningar, skenbegravningar.

  • Framtida hot (något som händer i fångenskap eller efter, som att inte kunna försörja sig, bli betraktad som en förrädare, inte komma till himlen efter döden, graviditet eller sterilitet efter våldtäkt, förbli ogift på grund av lemlästning).

  • Användandet av djur (exempelvis släppa in skadedjur som råttor, eller andra aggressiva och hungriga djur i fängelsecellen).

Vanliga diagnoser

Traumatiska händelser som tortyr påverkar olika personer på olika sätt. Diagnosen PTSD är tydligt kopplad till specifika händelser. När det gäller komplex PTSD (Pykologiguiden) är risken högre för någon som under lång tid befunnit sig i en farlig situation utan att kunna freda sig, till exempel i ett fängelse där det förekommer tortyr.

I patientmötet

Psykologisk dokumentation ingår sällan i det första intyg som allmänläkare på vårdcentralen skriver, det finns dock inga hinder för en sådan och den kan dessutom vara fördelaktig för patienten. Psykologens roll är vanlig framför allt vid mer omfattande dokumentation, i asylärenden eller när ett brottsoffer vill lämna vittnesmål. 

Innehållet i dokumentationen

Det här bör ingå:

1. Anamnes (inklusive medicinsk anamnes).

2. Patientens aktuella svårigheter.

Att tänka på när du skriver intyg

När psykologer ska skriva intyg är följande frågor, från Istanbulprotokollet, viktiga att ta hänsyn till:

Hur psykisk ohälsa påverkar asylprocessen

Om du skriver intyg till Migrationsverket, notera om patientens psykiska ohälsa kan göra det svårt för hen att klara asylprocessen.