Rekommenderade frågor till patienten

Danska Röda Korset och Dignity, det välrenommerade danska institutet mot tortyr, har gemensamt utvecklat ett antal frågor för att screena nyanlända asylsökande för tortyrskador. Samma frågor ingår i Dignitys studie tillsammans med danska Amnestys läkargrupp, vars resultat ännu inte publicerats. Formuleringarna kan fungera som inspiration när du frågar din patient om tortyr.

  • Har du blivit arresterad, blivit satt i fängelse eller annan typ av fångenskap?
  • Har du varit utsatt för allvarligt våld eller kränkande, förnedrande behandling?
  • Har du sett andra utsättas för allvarligt våld eller kränkande, förnedrande behandling?
  • Kan du berätta för mig vad som hände? (Vad gjorde de mot dig? Vet du varför? Vet du vem som gjorde det? Hur har det påverkat dig?)

Sätt patientens svar i relation till gällande kriterier - motsvarar det beskrivna våldet definitionen av tortyr? 

Notera i journalen:

  • Blev patienten utsatt för svår smärta och lidande, psykiskt eller somatiskt?
  • Hade gärningsmannen en medveten intention?
  • Vad var syftet med våldet?
  • Var förövaren en representant för staten, andra makthavare eller på annat sätt det allmänna?