Rekommenderade frågor till patienten

Dignity, det välrenommerade danska institutet mot tortyr, har tagit fram ett antal frågor att ställa till patienten i ett första samtal för att undersöka om hen varit utsatt för tortyr:

  • Har du blivit arresterad, blivit satt i fängelse eller annan typ av fångenskap?

  • Har du varit utsatt för allvarligt våld eller kränkande, förnedrande behandling?

  • Har du sett andra utsättas för allvarligt våld eller kränkande, förnedrande behandling?

  • Kan du berätta för mig vad som hände? (Vad gjorde de mot dig? Vet du varför? Vet du vem som gjorde det? Hur har det påverkat dig?)

Sätt patientens svar i relation till gällande kriterier - motsvarar det beskrivna våldet definitionen av tortyr?

Notera i journalen:

  • Blev patienten utsatt för svår smärta och lidande, psykiskt eller somatiskt?

  • Hade gärningsmannen en medveten intention?

  • Vad var syftet med våldet?

  • Var förövaren en representant för staten, andra makthavare eller på annat sätt det allmänna?

I en ny studie från Dignity har sjuksköterskor, som använt frågorna ovan för att undersöka nyanlända asylsökandes upplevelser av tortyr, fått redogöra för hur det var för dem att ställa dessa frågor. De asylsökande i sin tur fick berätta hur det var för dem att få frågorna.

Båda grupper upplevde det hela som plågsamt - att ställa frågorna, respektive svara på dem. De menade samtidigt att det är viktigt att det görs. För många asylsökande kändes det befriande att få berätta och att bli sedd.