Vår nyckelring ger snabba svar på vanliga frågor

Vet du vilken vård din patient har rätt till om hen är asylsökande, nyanländ eller papperslös? Det är kunskap vi behöver för att kunna hjälpa dem vi möter i en mångkulturell vårdmiljö.

För att stötta dig, i en ofta tidspressad vardag, har vi tagit fram 17 faktakort fästa i en nyckelring som är lätt att ha till hands. Varje kort sammanfattar svaret på en av 17 frågor vårdpersonal kan ställas inför i sitt arbete.

– Förutom att förklara vilken vård patienterna har rätt till, ger korten svar på hur juridisk status påverkar egenavgiften, vad vi bör tänka på i ett tolkat samtal och hur vi upptäcker patienter som utsatts för fysisk eller psykisk tortyr, säger vår kollega Linnéa Soldén Lindström.

Faktakorten är 8 x 10 cm och monterade på en utdragbar nyckelring, med både hake och fästklämma. Korten har text på båda sidor, inklusive QR-koder och länkar till vår webbplats för den som vill veta mer om respektive ämne.

Nöjda användare

Under våren delade vi ut nyckelringar till regionens åtta vårdcentraler som utför den hälsoundersökning alla nyanlända erbjuds. Enligt våra positiva mottagare ger korten lättillgänglig och värdefull kunskap som borde spridas i hela primärvården, och som en sjuksköterska uttryckte det:

– Vår ”timmis” i receptionen älskar nyckelringen och tycker den borde finnas i alla receptioner.

Innan sommaren fick fler tillgång till den, då vi skickade nyckelringar till ett antal vårdcentraler och tandläkarmottagningar i områden där det finns många asylsökande och papperslösa.

Vill du ha en nyckelring?

Vi har nyckelringar kvar – hör av dig om du vill ha ett eget exemplar.  Du kan också ladda ner en pdf med samlade faktakort, att skriva ut och sätta upp i ditt arbetsrum eller i receptionen.

Alla faktakort

• Juridisk status och egenavgifter
• Tolk och tolksamtal
• Flyktingbakgrund
• Hälsoundersökning (HU)
• Tortyr
• Tandvård
• Ensamkommande barn
• Psykosocialt stöd
• Reservnummer
• Intyg för asylsökande
och flyktingar
• Stöd och utbildning
• Bra att veta
• Lagar att ha koll p