Rapportsläpp: Att vara same i storstad

  • 2022-02-16

  • 13 - 16.05

  • Zoom

I länet bor ungefär 2000 av Sveriges runt 20 000 samer – hur upplever samerna sin kontakt med sjukvården och hur kan vården möta behoven?

Vi har tagit fram en rapport mot bakgrund av senare års insikter i psykisk ohälsa hos renskötande samer – samtidigt som det saknas kunskap om hur samer i storstadsområden mår.

I vår undersökning har vi intervjuat 25 Stockholmssamer om deras syn på hälsa och välbefinnande, vad den samiska identiteten och historien betyder i kontakten med vården och hur de önskar att vården ska utvecklas.

Var med när vi presenterar rapporten och lyfter slutsatserna i ett panelsamtal. Alla deltagare är välkomna att ställa frågor och lämna synpunkter i chatten.

I panelen

  • Peter Rodhe, Sameföreningen Stockholm
  • Maria Wolf, distriktsläkare
  • Anna Starbrink, regionråd
  • Maria Sundvall, rapportförfattare
  • Eva Eastwood, rapportförfattare
  • Sofie Bäärnhielm, rapportförfattare

Målgrupp: Personal i hälso- och sjukvård, kommuner och samhällsservice. Medlemmar i samiska föreningar och andra minoritetsspråkföreträdare. Övriga med intresse för språk och identitet i vården.

Tid: Onsdag 16 februari kl 13.00–16.05
Sista anmälningsdag:16 februari kl 10.

Ladda ner rapporten (pdf)

Läs mer här 

Transkulturellt centrum