Vårens tema är komplex posttraumatisk stress (C-PTSD) med gästföreläsare dr Marylene Cloitre. Hon är forskaren som skrivit många av de böcker som finns tillgängliga om C-PTSD, däribland den nya kliniska manualen. Cloitres kliniska och forskningsmässiga fokus är konsekvenser av tidig traumatisering, hos såväl unga som vuxna patienter. Hon leder även Institutet för trauma och stress vid New York Universitys Child Study Center, arbetar med krigsveteraner på amerikanska National Center for PTSD och har varit ordförande för International Society for Traumatic Stress Studies.

Komplex PTSD uppstår efter upprepad utsatthet under en lång tid, exempelvis vid övergrepp i barndomen, våldsamma relationer och tortyr. Ett 30-tal studier de senaste åren visar en distinkt skillnad mellan klassisk PTSD och C-PTSD och att diagnoserna förekommer ungefär lika ofta. C-PTSD har tagits upp i ICD-11, vilket är mycket tack vare Cloitres arbete.

Som deltagare får du först tillgång till dr Cloitres förinspelade föreläsning – baserad på inkomna frågor från vårdpersonal i Region Stockholm – och kan vid själva utbildningstillfället ställa fler frågor direkt till dr Coitre. Då återser vi även psykologiprofessor Emily Holmes, Karolinska Institutet och Uppsala universitet, som varit med på våra traumakonferenser sedan start. Som vanligt uppdaterar hon oss med nyheter inom traumaforskningen, däribland aktuellt från
hennes egna studier.

Utbildningen genomförs på engelska och svenska.

Målgrupp: Kliniker som möter traumatiserade patienter.

Nivå: Fördjupande

Kostnad: 300 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 500 kr inkl moms.

Sista anmälningsdag: 10 maj.

Läs mer här

Anmälan