Psykologen Sabina Gušić som forskat om traumatiserade tonåringar, dissociation, anknytning och migrationsbakgrund, presenterar hur dissociation kan yttra sig hos barn och vuxna. Efteråt diskuterar vi kliniskt utifrån deltagarnas patientfall.

Utbildningens övriga föreläsare är Mona Lindqvist, psykolog, psykoterapeut och psykoterapihandledare och Giuseppe Valeriani, psykiater som tidigare forskat och arbetat kliniskt med psykostillstånd vid universitetet La Sapienza i Rom, Italien. Dagen avslutas med en presentation av den senaste forskningen om migration och psykos.

Program

  • 13.00 Inledning

  • 13.15 Trauma och dissociation - Sabina Gušić, psykolog och forskare från BUP Trauma, Region Skåne, som disputerat inom traumarelaterad dissociation.

  • 14.15 Fika

  • 14.45 Diskussion utifrån fallbeskrivning - Mona Lindqvist, leg psykolog och leg psykoterapeut, Transkulturellt Centrum

  • 15.30 Aktuell internationell forskning om psykos och migration - Giuseppe Valeriani, vuxenpsykiater, Transkulturellt Centrum

  • 15.15–16.30 Avslutning

Det här kan du förvänta dig

Ökad kompetens om bakgrund och orsaker till dissociation samt uppdatering i aktuell forskning.

Målgrupp

Alla yrkeskategorier inom psykiatri och primärvård som önskar en fördjupad förståelse inom ämnet.

Anmälan