Psykolog Tor Wennerberg berättar om Robert Kegans och andra teoretikers tankar kring utvecklingspsykologi och meningsskapande relaterat till migration. Vi diskuterar hur vi kan tillämpa detta perspektiv i vår kliniska verksamhet.

Anmälan