Temat för höstens träff är ”Mening och meningslöshet” där vi lyfter mänskligt meningsskapande i klinisk psykologi. Psykolog Tor Wennerberg berättar om Robert Kegans och andra teoretikers tankar kring utvecklingspsykologi och
meningsskapande relaterat till migration. Vi diskuterar hur vi kan tillämpa detta perspektiv i vår kliniska verksamhet.

Anmälan