Tortyrskador hos barn är tema för vårens digitala träff. Inför den tar du del av vår film, som presenterar erfarenheter från vårdpersonal runtom i landet, och sedan leder barnpsykolog Mona Lindqvist ett samtal kring filmen när vi ses på webben. Lyft gärna frågor från din kliniska verksamhet och diskutera alltifrån praktisk tortyrskadedokumentation till intygsskrivning och behandlingsfrågor.

Träffen är öppen för deltagare från hela Sverige.

Det här kan du förvänta dig: Kompetensutveckling kring somatiska och psykiatriska tortyrskador. Kollegialt stöd i bedömning, behandling och dokumentation.

Målgrupp: Vårdpersonal runt om i Sverige som vill stärka sin kompetens om tortyrskador hos barn.

Sista anmälningsdag: 14 maj.

Läs mer här

Anmälan