Narrativ exponeringsterapi – tredagarsutbildning

  • Startdatum: 2019-08-26 08:30
  • Slutdatum: 2019-10-28 16:30

Narrativ exponeringsterapi (NET) är en ny behandlingsmetod speciellt utformad för traumabehandling under svåra omständigheter.

Metoden rekommenderas av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) för flyktingpatienter och har också visat sig vara ett bra redskap i dokumentationen av tortyrskador. Här får du träna dig i NET under ledning av den norske psykologen Håkon Stenmark – han är även forskare med erfarenhet av studier i flyktingläger.

Det här kan du förvänta dig

Träning för att kunna arbeta med NET kliniskt.

Målgrupp

Psykologer och psykoterapeuter inom psykiatri och primärvård i Stockholmsregionen.

För ST-läkare inom BUP: Delmål som uppfylls

  • Målbeskrivning från 2015:c6
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 6

 

Liknande händelser