Metoden rekommenderas av SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) för flyktingpatienter och har också visat sig vara ett bra redskap i dokumentationen av tortyrskador. Här får du träna dig i NET under ledning av den norske psykologen Håkon Stenmark – han är även forskare med erfarenhet av studier i flyktingläger.

Det här kan du förvänta dig

Träning för att kunna arbeta med NET kliniskt.

Målgrupp

Psykologer och psykoterapeuter inom psykiatri och primärvård i Stockholmsregionen.

För ST-läkare inom BUP: Delmål som uppfylls

  • Målbeskrivning från 2015:c6
  • Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 6