Göran Rydén, psykiatriker och psykoterapeut, berättar om komplexa fall inom psykiatrin och Lars Klintwall, psykolog och lektor vid Stockholms universitet, beskriver hur du använder symptomnätverk för att välja rätt form av behandling. Dessutom föreläser kliniska experter inom områdena psykos, affektiv sjukdom, beroende och ätstörningar om PTSD och samsjuklighet.

Det här kan du förvänta dig: Mer kunskap om hur PTSD och andra psykiatriska tillstånd kan sambehandlas och vad du behöver prioritera.

Målgrupp: Psykiatri och primärvård.

Nivå: Fördjupande

Kostnad: 500 kr för verksamheter med Region Stockholm, övriga 700 kr inkl moms

Sista anmälningsdag: 31 mars.

Läs mer här

Anmälan