Vi belyser även det tolkade patientmötet ur vår samarbetspartner tolkens
perspektiv och presenterar ett fiktivt fall som lämnar utrymme till reflektion och utbyte av erfarenheter.

Sofie Bäärnhielm, psykiater, Transkulturellt Centrum, föreläser om språk, kultur och kontext ur ett transkulturellt perspektiv, följt av Ragna Rygh Svela, utbildad tolk och psykolog, som redovisar ett projekt om tolkars hälsa i Oslo. Genom Helena Bani Shoraka, studierektor för tolkutbildningarna vid Stockholms universitet, tar vi del av ett projekt om att tolka i ett vårdteam. Medverkar gör även verksamma kliniker och tolkar.

Vi genomför utbildningen i samarbete med Röda Korset behandlingscentrum för krigsskadade och torterade flyktingar och Akademiskt primärvårdscentrum.

Det här kan du förvänta dig: Fördjupad kunskap om psykologisk och psykosocial behandling med tolk och möjlighet att samtala om egna erfarenheter.

Målgrupp: Psykologer och kuratorer som ger behandling med hjälp
av tolk.

Nivå: Fördjupande

Kostnad: 450 kr för verksamheter med avtal med Region Stockholm, övriga 550 kr inkl moms

Sista anmälningsdag: 2 mars.

Läs mer här

Anmälan