Du får får även fördjupad kompetens i barns olika perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan lyfts också. Kursen är uppdelad på två perioder, 19–23 oktober och 19–20 november.

Det här kan du förvänta dig: Tvärdisciplinär kunskap som ger förutsättningar för effektiva samverkande insatser för flyktingar som av  skäl står långt från arbetsmarknaden, exempelvis nyanlända. Kunskap att använda instrumentet kulturformuleringsintervjun i DSM-5. Godkänd kurs ger 7,5 hp. För delmål för ST-läkare, se vår webbplats.

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

För dig som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, exempelvis via socialtjänst, elevhälsa och SFI.

Anmälan och mer information

Sista anmälningsdag: 25 september

Anmälan på KI:s webbplats, sök efter ”transkulturell psykiatri”.