Här tränas du att se samband mellan traumatiska upplevelser, migration, integration och sjukdom. Du får kunskap om kulturella variationer i sjukdomsuttryck och konkreta redskap för uppskattade och effektiva möten i mångkulturell miljö. Kursen ger även fördjupad kompetens i barns perspektiv på migrationsprocessen – ensamma barn, barn i familj och som anhöriga. Tortyrskadors konsekvenser för funktionsförmågan lyfts också.

Kursen är uppdelad på två perioder, 19–23 oktober och 19–20 november.

Mer om kursens upplägg och innehåll

Det här kan du förvänta dig

Nivå

Fördjupning

Målgrupp

För dig som möter flyktingar i psykiatri och primärvård, på Arbetsförmedlingen eller i kommunen, exempelvis via socialtjänst, elevhälsa och SFI.

Delmål för ST-läkare

  • Vuxenpsykiatri: Uppfyller del av delmål a2, b1, c2, c12 (2008) eller delmål 2, 12, 13, 21 (2015).
  • Barnpsykiatri: Uppfyller del av delmål 2, 7, 13, 21 (2008) eller delmål a2, b1, c2, c7 (2015).

Anmälan och mer information

Sista anmälningsdag: 25 september

Anmälan på KI:s webbplats, sök efter ”transkulturell psykiatri”.