Utbildningen ger en översikt över global barnhälsa med särskilt fokus på nyanlända. Vi går igenom asylprocessens olika steg, medicinska kontroller hos nyanlända barn och hur man tolkar provsvar och identifierar posttraumatisk stress. Under dagen kommer vi också diskutera om Sverige lever upp till internationell standard för hälsoscreening och olika etiska dilemman.

Program

 • 08.30 Introduktion
 • 08.45 Översikt global barnhälsa
  Tobias Alfvén, barnläkare, docent
 • 09.25 Att möta nyanlända flyktingfamiljer: Ett barnläkarperspektiv.
  Anders Hjern, barnläkare, professor
 • 10:00 Fika
 • 10.20 Asylprocessen: Vad ST-läkare bör veta
  Emma Persson, advokat
 • 11.05 Nyanlända barn: Barnmedicinska behov
  Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare
 • 11.45 Barn som är kvotflyktingar
  Ana Hagström, sjuksköterska, master i global hälsa och Lena Bolander, sjuksköterska
 • 12.10 Lunch
 • 13.20 Barnhälsans sociala bestämningsfaktorer
  Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare
 • 13.50 Hälsokommunikation till nyanlända familjer
  Haibe Hussein, samordnare hälsokommunikatörerna
 • 14.10 Identifiera psykisk ohälsa och trauma
  Karima Assel, barn- och ungdomspsykiater
 • 14.45 Fika
 • 15.05 Intygsskrivning i asylprocessen
  Karima Assel, barn- och ungdomspsykiater
 • 15.35 Vad gör jag som ST-läkare när jag ser att ojämlika villkor påverkar min patients hälsa
  Maria Sundvall, psykiater, överläkare
 • 16.30 Avslutning och sammanfattning

Dagen är arrangeras tillsammans med studierektorerna i barnmedicin i Stockholms läns landsting.

Målgrupp

ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin. Annan medicinsk personal inom barnsjukvården välkomna i mån av plats.

Obs! ST-läkare i barnmedicin behöver inte göra föranmälan.

Sista anmälningsdag: 7 maj

Anmälan 

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.