Global barnhälsa

  • Startdatum: 2019-05-17 08:30
  • Slutdatum: 2019-05-17 16:30
  • Plats: Anna Steckséns gata 53, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Rolf Luft auditorium L1:00

Vad är egentligen global hälsa och hur påverkar ojämlika livsvillkor barnhälsan i världen och i Sverige? Vad gör jag som ST-läkare när jag ser att social utsatthet påverkar min patients hälsa?

Utbildningen ger en översikt över global barnhälsa med särskilt fokus på nyanlända. Vi går igenom asylprocessens olika steg, medicinska kontroller hos nyanlända barn och hur man tolkar provsvar och identifierar posttraumatisk stress. Under dagen kommer vi också diskutera om Sverige lever upp till internationell standard för hälsoscreening och olika etiska dilemman.

Föreläser gör bland andra:

  • Sahar Nejat, barnhälsovårdsöverläkare
  • Tobias Alfvén, barnläkare och docent i global hälsa
  • Emma Persson, asylrättsadvokat
  • Anders Hjern, barnläkare och professor
  • Karima Assel, barn- och ungdomspsykiater

Dagen är arrangeras tillsammans med studierektorerna i barnmedicin i Stockholms läns landsting.

Målgrupp

ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin. Annan medicinsk personal inom barnsjukvården välkomna i mån av plats.

Sista anmälningsdag: 7 maj

Anmälan 

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.

Liknande händelser