Du får inblick i hur flyktingars vidarebosättning fungerar, vi lyfter fram de utmaningar som finns och diskuterar lösningar på dem.

Medverkande

  • Rågsveds vårdcentral: Linnea Solden Lindström, asylsjuksköterska
  • Transkulturellt Centrum: Anne Johansson Olsson, sjuksköterska
  • Tandvård: Carin Klefbom
  • Kommun: Zeineb Al Abassi, Botkyrka och Inger Bacic, Salem
  • Centrum för mottagande av nyanlända, Haninge: Anneli Ljungström och Franciska von Essen, skolsköterskor
  • Karolinska Institutet: Anna-Clara Hollander, psykolog och forskare

Det här kan du förvänta dig

Kunskap om:

  • vem som är kvotflykting och vilken tillgång till vård hen har
  • hur kommunens mottagande av kvotflyktingar kan se ut
  • om SIP (samordnad individuell plan) som ett verktyg i etableringen och i samarbetet med vård, tandvård och kommun

Målgrupp

Primärvården, socialtjänst (integrationssamordnare), tandvården, elevhälsan och habilitering.