Erfarenheter, lärdomar och samverkan i mottagandet av kvotflyktingar

  • Startdatum: 2019-10-08 13:30
  • Slutdatum: 2019-10-08 16:30

Välkommen till en eftermiddag som belyser kommunens, vårdens och tandvårdens ansvar och hur vi kan samverka för ett bra mottagande.

Seminariet ger dig inblick i hur flyktingars vidarebosättning fungerar, lyfter utmaningar och diskuterar lösning på dem.

Det här kan du förvänta dig: Kunskap om vem som är kvotflykting och vilken tillgång till vård hen har. Kunskap om hur kommunens mottagande av kvotflyktingar kan se ut. Kunskap om SIP (samordnad individuell plan) som ett verktyg i etableringen och i samarbetet med vård, tandvård och kommun.

Målgrupp: Primärvården, socialtjänst (integrationssamordnare), tandvården, elevhälsan och habilitering.

Liknande händelser