Program

 • 13.00-13.10
  Introduktion och hjälp med tekniken
 • 13.10-13.20
  Presentationsrunda
 • 13.20–14.05
  Rökning bland nyanlända och personer med utländsk bakgrund – vilket stöd erbjuder Sluta-Röka-Linjen?
 • 14.05-14.20
  Paus
 • 14.20- 14.40
  Må bra med kultur" - ett projekt för asylsökande och nyanlända ungdomar med risk för psykisk ohälsa.

  Joacim Larsen Röda Korsets högskola.
 • 14.40-15.00
  Vi utbyter erfarenheter med varandra
 • 15.00-15.45
  Läkare i världen och Röda korsets vårdförmedling berättar om sitt arbete med migranter i behov av vård och utbyter erfarenheter med oss i nätverket.

  Lau Dahlgren, teamledare och specialistsjuksköterska, Röda Korsets vårdförmedling.
 • 15.45-16.00
  Avslutning

Nivå

Bas

Anmälan

Sista anmälningsdag: 2 november