Dagens huvudföreläsare är Cécile Rousseau, professor i transkulturell barn- och ungdomspsykiatri vid McGill University i Montreal och en av världens mest framstående forskare inom området.

Rousseau kommer att tala om erfarenheter av traumabehandling och bemötande av barn i avslagskris. Hon tar även upp ”refugee advocacy” och presenterar Montrealmodellen, där barnpsykiatriska resurser integrerats i första linjen.

Hennes pass kompletteras med svenska exempel på stabilisering och traumabehandling i olika kontexter. Det blir också ett panelsamtal om suicidprevention tillsammans med medverkande från Elevhälsan, Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet, BUP och flera frivilligorganisationer.

Vi avslutar dagen med en diskussion om första linjens möjligheter.

Program

 • 08.30 Inledning med Karima Assel, barn- och ungdomspsykiatriker, Transkulturellt Centrum

 • 08.45 Posttraumatisk stress och stabilisering i första linjen med Emma Wikell, leg psykolog

 • 09.05 Att behandla PTSD på BUP med Mona Lindqvist, leg psykolog, Transkulturellt Centrum

 • 09.25 Traumabehandling: Erfarenheter och tips från Kanada med Cécile Rousseau, professor i transkulturell barn- och ungdomspsykiatri

 • 10.20 Fika

 • 10.40 Hur kan vi möta asylsökande barn som fått avslag? Med Cécile Rousseau
 • 11.25 Transkulturella aspekter av suicidbedömning med Maria Sundvall, psykiater, Transkulturellt Centrum

 • 12.00 Lunch (ej inkluderad)

 • 13.10 Panelsamtal:Suicidprevention

 • 13.50 Uppföljning av första linjen barn med psykisk ohälsa med professor Christina Dalman

 • 14.20 Fika

 • 14.35 Konkreta verktyg: The collaborative care model med Cécile Rousseau

 • 15.20 Panelsamtal: Första linjens möjligheter

 • 16.00 Avslutning

Sista anmälningsdag: 21 maj

Anmälan

Din anmälan är bindande. Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega.