Telefonlinje om covid-19 på olika språk

Ring telefonnummer 08-123 680 00 för att få svar på aktuella frågor om covid-19, inklusive testning och vaccination mot covid-19.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja och ryska.

Linjen nås på 08-123 680 00, vardagar mellan klockan 09.00 till 12.00. Du möts först av en kort introduktion på engelska, följt av en längre på arabiska. Sedan väljer du önskat språk via knappval. Om du ringer när telefolinjen är stängd kan du tala in ett meddelande för att bli uppringd senare.

Bakom telefonlinjen står Region Stockholm, tillsammans med Region Östergötland.

Allmänna frågor - inte sjukvårdsupplysning

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177. Det här är en tjänst som ger svar på frågor av allmän karaktär:

  • Vad är corona?
  • Hur smittar det?
  • Hur skyddar man sig?
  • Varför rekommenderas man att jobba hemifrån om det är möjligt?
  • Hur förhindrar man smitta?
  • Varför ska man inte besöka sin mormor?
  • Finns det mediciner mot corona?
  • Var finns det information på olika språk?

Sprid information om telefonlinjen

Hjälp oss nå målgruppen migranter genom att dela ut våra informationsblad som berättar om den här tjänsten och hur man når den. Lägg ut informationsbladen i väntrummet eller sprid i andra sammanhang där du möter personer som behöver muntlig information på sitt eget språk.