Telefonlinje om covid-19 för personer med migrationsbakgrund

Det här är en nationell telefonlinje om covid-19 på flera språk. Ring telefonnummer 08-123 680 00 för att få svar på aktuella frågor om covid-19, inklusive testning och vaccination mot covid-19.

Om du ringer när linjen är stängd kan du tala in ett meddelande och sedan bli uppringd.

Telefonlinjen bemannas av hälsokommunikatörer och hälsoinformatörer som talar engelska, arabiska, somaliska, persiska, dari, tigrinja, amarinja, ryska, bosniska, kroatiska, serbiska och spanska.

Linjen nås på 08-123 680 00 mellan klockan 09.00 till 15.00. Du möts först av en kort introduktion på engelska, därefter en längre på arabiska. Sedan väljer du önskat språk via knappval.

Telefonlinjen är ett samarbete mellan Folkhälsomyndigheten och landets regioner.

Allmänna frågor - inte sjukvårdsupplysning

Telefonlinjen fungerar inte som sjukvårdsupplysning och det går inte att få hjälp med enskilda patientärenden, då ska man vända sig till 1177. Det här är en tjänst som ger svar på frågor av allmän karaktär:

  • Vad är corona?
  • Hur smittar det?
  • Hur skyddar man sig?
  • Varför rekommenderas man att jobba hemifrån om det är möjligt?
  • Hur förhindrar man smitta?
  • Varför ska man inte besöka sin mormor?
  • Finns det mediciner mot corona?
  • Var finns det information på olika språk?

Sprid information om telefonlinjen

Hjälp oss nå målgruppen migranter genom att dela ut våra informationsblad som berättar om den här tjänsten och hur man når den. Lägg ut informationsbladen i väntrummet eller sprid i andra sammanhang där du möter personer som behöver muntlig information på sitt eget språk.