Allmänna råd och rekommendationer – vad är skillnaden?

I samband med coronapandemin pratar man ofta om allmänna råd och rekommendationer för hur man ska bete sig för att undvika smittspridning – men vad är skillnaden på dessa begrepp?

Allmänna råd

Folkhälsomyndigheten kan ta fram så kallade allmänna råd. De beskriver hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bindande regel i en lag, förordning eller föreskrift. Råden i sig är inte bindande, men om man väljer att inte följa dem ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt.

Alla myndigheter kan skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Det krävs inte något så kallat bemyndigande. Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram allmänna råd till smittskyddslagen.

Allmänna råd bygger ofta på förarbeten till lagar och den samlade expert- och juridiska kunskapen på området. Råden tas fram tillsammans med berörda verksamheter och myndigheter.

Rekommendation

Rekommendationer är inte kopplade till regler på samma sätt som allmänna råd. De bygger på vetenskap eller den bästa tillgängliga kunskapen. Rekommendationer kan användas på områden där informationen kan behöva uppdateras med kort varsel, exempelvis vid förändrade förutsättningar på grund av nya eller okända faktorer.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer bygger på samlad nationell och internationell expertkunskap.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats