Ohälsa, migration och trauma

En webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen och du behöver inga speciella förkunskaper.

Mest användbar är utbildningen för dig som möter asylsökande, flyktingar och nyanlända i sjukvård, kommun eller på Arbetsförmedlingen.

Den är indelad i sex avsnitt:

  • Migration
  • Asyl och etablering
  • Barn och familj
  • Psykisk ohälsa
  • Återhämtning
  • Samverkan

Varje avsnitt avslutas med en mindre reflektionsuppgift som du skickar till din lärare för återkoppling. När du gått igenom alla avsnitt med godkända inlämningsuppgifter får du ett kursintyg. 

Det här kan du förvänta dig: Ökad förståelse för flyktingpatienters livssituation
och hur den påverkar hälsan. Kunskap om hur reaktioner på traumatiska händelser kan ta sig uttryck.

Lägga upp arbetet

Varje avsnitt tar cirka tre timmar att genomföra, inklusive respektive reflektionsuppgift utifrån dina vardagliga arbetsuppgifter. Hela utbildningen tar 18-25 timmar att genomföra.

Du har sex veckor på dig att gå igenom de sex avsnitten och lämna in uppgifterna. Därefter har du fortsatt tillgång till utbildningen men kan inte lämna in uppgifter eller få lärarrespons.

Kurswebben

När du anmäler dig får du ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på kurswebben. Du behöver en modern version av webbläsare, till exemel Chrome, för att nå kurswebben i verktyget PingPong. Du behöver också en dator med högtalare eller hörlurar för att ta del av filmer och bildspel.

Kursstart

13 februari, 3 april och 15 maj.

Kursavgift

Avgiften för utbildningen är 200 kronor för dig som jobbar i en verksamhet med avtal med Region Stockholm, övriga 250 kronor inklusive moms.

ST-läkare: utbildningen uppfyller del av delmål

Psykiatri

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

BUP

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 21

Målbeskrivning från 2015: Delmål c2

Anmälan

Kursstart 13 februari

Kursstart 3 april

Kursstart 15 maj