Ohälsa, migration och trauma

Det här är en webbutbildning som ger baskunskaper om hur flykt- och migrantbakgrund ökar risken för ohälsa. Den ges vid tre tillfällen under terminen och du behöver inga speciella förkunskaper.

Mest användbar är utbildningen för dig som möter asylsökande, flyktingar och nyanlända inom sjukvård, kommun eller på Arbetsförmedlingen.

Utbildningen består av sex moduler.

  • Migration
  • Asyl och etablering
  • Barn och familj
  • Psykisk ohälsa
  • Återhämtning
  • Samverkan

Varje modul avslutas med en mindre reflektionsuppgift som du skickar till din lärare och sedan får återkoppling på. När du gått igenom alla sex moduler med godkända inlämningsuppgifter får du ett kursintyg. Utbildningen ges vid två tillfällen under hösten.

Lägga upp arbetet

Varje modul tar cirka tre timmar att genomföra, inklusive respektive reflektionsuppgift där du gör reflektioner utifrån dina vardagliga arbetsuppgifter. Hela utbildningen beräknas ta 18-25 timmar i anspråk.

Du har sex veckor på dig att gå igenom de sex modulerna och lämna in uppgifterna. Även om du har fortsatt tillgång till utbildningen har du inte möjlighet att lämna in uppgifter eller få respons från läraren.

Kurswebben

När du anmäler dig får du ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på kurswebben. Du behöver en modern version av webbläsare, till exemel Chrome, för att nå kurswebben som ligger i verktyget PingPong. Du behöver också ha en dator med högtalare eller hörlurar för att kunna ta del av filmer och bildspel.

Kursstart

14 september, 12 oktober och 2 november.

Kursavgift

Avgiften för utbildningen är 200 kronor för dig som jobbar i en verksamhet med avtal med Region Stockholm, 250 kronor för övriga, exklusive moms.

ST-läkare: utbildningen uppfyller del av delmål

Psykiatri

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 21

BUP

Målbeskrivning från 2008: Del av delmål 2, 21

Målbeskrivning från 2015: Delmål c2

Anmälan